Dětský sbor Pražská kantiléna

Koncertní vystoupení

1. 12. 2017
Soukromý koncert
Obecní dům, Praha

2. 12. 2017
Král a chuďas
Dvořákova síň, Rudolfinum

3. 12. 2017
Ó, ty radostný čase vánoční
Dvořákova síň, Rudolfinum

14. 12. 2017
Natáčení pro ČT

16. 3. 2018
Výroční koncert DPS Osmikvítek
kostel sv. Šimona a Judy

Organizační informace

Termín jarního soustředění v Žihli u Plzně
9. 3. - 11. 3. 2018
Termín letního soustředění ve Štěkni
19. – 26. 8. 2018

detailní informace k jednotlivým akcím najdete v sekci pro členy