Dětský sbor Pražská kantiléna

Koncertní vystoupení

16. 3. 2018
Výroční koncert DPS Osmikvítek
kostel sv. Šimona a Judy

20. 4. 2018
koncert
sál Pražské konzervatoře

1. – 7. 5. 2018
Kaunas Cantat
mezinárodní soutěž v Litvě

18. – 21. 10. 2018
Gaude Cantem
soutěž, Polsko

Organizační informace

Jednodenní soustředění v ZUŠ
24. 2. 2018
Termín jarního soustředění v Žihli u Plzně
9. 3. - 11. 3. 2018
Jednodenní soustředění v ZUŠ
15. 4. 2018
Termín letního soustředění ve Štěkni
19. – 26. 8. 2018

detailní informace k jednotlivým akcím najdete v sekci pro členy