Aktuality

Pražská kantiléna ve zpravodajství České televize

28. listopadu 2016

První neděli adventní, 27. 11. 2016, Pražská kantiléna účinkovala v premiéře koncertu Král a chuďas. Obě koncertní oddělení sboru vystoupila společně s barokním orchestrem Collegium Marianum v Dvořákově síni Rudolfina. Reportáž najdete v archivu České televize.

Zlaté pásmo a absolutní vítězství Kantilénky

25. května 2016

Nejstarší přípravný sbor Kantilénka získal zlaté pásmo a absolutní vítězství v Ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ ve sborovém zpěvu, které se konalo ve dnech 20. – 21. 6. 2016 ve Smetanově domě v Litomyšli. Sbormistryni Ivě Glaserové byla udělena cena za příkladnou práci se sborem, korepetitorce Kateřině Konopové cena za vynikající klavírní doprovod a Kantilénka získala zvláštní cenu za provedení soutěžního programu.

Všechna ocenění sboru udělalila komise ve složení: Eva Šeinerová, PaedDr. Alena Tichá, Ph.D., PhDr. Blanka Kulínská, Tomáš Motýl a PhDr. Luboš Hána, Ph.D.

První cena na mezinárodním festivalu v Neerpeltu

5. května 2016

Dětský sbor Pražská kantiléna si z EMJ Neerpelt přivezl první cenu. Sbor se zúčastnil výběrového Evropského hudebního festivalu mládeže, který je určen hudebníkům do 25 let. Festivalu se každoročně zúčastní několik tisíc zpěváků a hudebníků z celého světa. Soutěžní i nesoutěžní koncerty a vystoupení, přátelství, sbratření, pohostinnost a obětavé úsilí stovek dobrovolníků jsou opěrnou osou celého festivalu a jsou nezajistě jedinečnou vlastností tohoto festivalu.