Dětský sbor Pražská kantiléna

Koncertní vystoupení

4. - 9. 6. 2019
Lege Artis
Bosna a Hercegovina

9. 6. 2019
Závěrečný koncert
Praha

Organizační informace

detailní informace k jednotlivým akcím najdete v sekci pro členy