Dívčí sbor zlatý na soutěži Choralia Chrudim

20. května se dívčí sbor Pražská kantiléna zúčastnil celostátní soutěže Choralia Chrudim, kde si vyzpíval zlaté pásmo a vítězství v kategorii. Záznam soutěžního vystoupení najdete zde.