Kantilénka

Koncerty a organizační informace

organizační informace

Pondělní, středeční a čtvrteční Kantilénka

Poslední hodina sborového zpěvu v tomto školním roce se koná v týdnu 11. 6. až 15. 6.

Informace pro rodiče ke stažení

Pondělní, úterní Kantilénka

Koťátka

Koncerty a organizační informace

organizační informace

Pondělní a páteční Koťátka

Poslední hodina sborového zpěvu v tomto školním roce se koná v týdnu 11. 6. až 15. 6.

Informace pro rodiče ke stažení

Úterní, středeční a čtvrteční Koťátka

Kuřátka

Koncerty a organizační informace

organizační informace

Poslední hodina sborového zpěvu v tomto školním roce se koná v týdnu 11. 6. až 15. 6.

Informace pro rodiče ke stažení