První cena na mezinárodním festivalu v Neerpeltu

Dětský sbor Pražská kantiléna si z EMJ Neerpelt přivezl první cenu. Sbor se zúčastnil výběrového Evropského hudebního festivalu mládeže, který je určen hudebníkům do 25 let. Festivalu se každoročně zúčastní několik tisíc zpěváků a hudebníků z celého světa. Soutěžní i nesoutěžní koncerty a vystoupení, přátelství, sbratření, pohostinnost a obětavé úsilí stovek dobrovolníků jsou opěrnou osou celého festivalu a jsou nezajistě jedinečnou vlastností tohoto festivalu.