Dětský sbor Pražská kantiléna zpívá i v karanténě.