Dívčí sbor Pražská kantiléna

Koncertní vystoupení

11. 6. 2018
Koncert s Kalifornským sborem
Barokní refektář, Emauzský klášter, Praha

Organizační informace

Pravidelné zkoušky
úterý 18:45–20:15