O sbor pečují

Zuzana Drtinová

Zuzana Drtinová je zakladatelkou a uměleckou vedoucí sboru Pražská kantiléna, současně také sbormistryní přípravných oddělení sboru. Chod sboru si lze bez její vlídnosti, pracovitosti, organizačních schopností a úsměvů jen stěží představit. Je absolventskou Pedagogické fakulty UK v Praze (obor český jazyk a hudební výchova), vynikající houslistkou a dlouholetou členkou pěveckého sboru Iuventus Paedagogica, kde pracovala pod vedením prof. PaedDr. Jiřího Koláře, který ji podpořil při zakládání sboru. V roce 2018 získala cenu Františka Lýska, která je výrazem uznání a projevem společenského ocenění všeho, co výrazně přispívá k rozvoji českého sborového umění dětí a mládeže a jeho mezinárodní propagaci.

_KAR5708

Karolína Řepová (Koňaříková) je sbormistryní dětského koncertního oddělení Pražské kantilény. Je absolventkou oboru hudební výchova a sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze. Vyučuje hudební výchovu na ZŠ Generála Fajtla s rozšířenou výukou HV v Letňanech, je lektorkou České Orffovy společnosti, České filharmonie a Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK. Na koncertním pódiu ji můžete potkat nejen s koncertními sbory Pražské kantilény, ale také se smíšeným sborem Ajeto a s nejmladšími přípravnými odděleními Kühnova dětského sboru. V roce 2018 získala ocenění Sbormistr junior, které je udělováno Unií českých pěveckých sborů úspěšným mladým sbormistrům do 35 let.

_KAR9396

Anna-Marie Lahodová vede dětské a dívčí koncertní oddělení Pražské kantilény. Od pěti let zpívala v dětském pěveckém sboru, se kterým později absolvovala mnoho koncertů v ČR i v zahraničí. Je absolventskou oboru sólový zpěv a hudební výchova na katedře hudební kultury Pedagogické fakulty v Plzni. Je členkou opery Divadla J. K. Tyla v Plzni, kde působí i jako sbormistryně dětského pěveckého sboru Kajetán. Je zakládající členkou a jednou z autorek hudebních aranží vokální skupiny KrisKrosKvintet. Je také lektorkou Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK.

Martina solo

Martina Spiritová se věnuje hudbě jako sbormistryně, ansámblová zpěvačka, pedagožka a teoretička. Absolvovala sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze ve třídě prof. Miroslava Košlera. Sbormistruje akademický pěvecký sbor při VŠE v Praze Musica Oeconomica Pragensis a je členkou Ensemble Hilaris. Se svými soubory pravidelně koncertuje a získala celou řadu ocenění v mezinárodních soutěžích. Pedagogicky působí v různých hudebních institucích, mimo jiné spolupracuje s International Conservatory Dubai. Sbormistryní dívčího sboru Pražské kantilény je od roku 2019. Na práci se sbory jí nejvíce těší pomáhat lidem objevovat jejich talent a společně vytvářet a předávat posluchačům radost z hudby.

277596969_291079626544026_6234071798862815306_n

Barbora Härtingová působí jako sbormistryně přípravných oddělení sborů Kantilénka a Koťátka. Současně také vyučuje klavír v DDM P6 a jako lektorka zde organizuje a vede hudební tábory a rozličné hudební workshopy. Studuje na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy obor sbormistrovství – hudební výchova. Se zpěvem začínala v 6 letech v dívčím pěveckém sboru Puellae Cantantes z Litoměřic, se kterým se zúčastnila nejprestižnějších sborových soutěží po celém světě. V letech 2011-2013 vypomáhala jako korepetitorka a sbormistryně v Sedmikráskách, přípravném oddělení hlavního sboru. Nyní je členkou komorního sboru Syrinx (Litoměřice), smíšeného sboru Všelijak (Praha) a ženského komorního sboru PedF UK.

Sbor doprovází

Olga-Cvikova

Olga Cviková se hudbě věnuje od pěti let, kdy začala navštěvovat hodiny klavíru na ZUŠ Jižní Město v Praze, v devíti letech také začala zpívat v pěveckém sboru. Studovala na Pražské konzervatoři hru na klavír a následně na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor učitelství pro MŠ. Jako korepetitorka ženského sboru Pražská kantiléna působí již 13 let a se sborem absolvovala jako zpěvačka i korepetitorka řadu soutěží a koncertů v Česku i v zahraničí.

_12322791_946730865446921_7108586630940960513_o

Kateřina Konopová vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a Institut pro umělecká studia Ostravské univerzity, doktorské studium pak absolvovala na VŠMU v Bratislavě. Spolupracuje s Janáčkovou filharmonií Ostrava, se kterou několikrát vystupovala i jako sólistka. Pedagogicky působila na Fakultě umění Ostravské univerzity a na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. V současné době se věnuje jak koncertní sólové hře, tak i interpretaci komorní hudby a korepeticím. Jako korepetitorka externě působí na katedře činoherního herectví DAMU. Za klavírní doprovod získala několik ocenění na soutěžích v Česku i v zahraničí. Na ZUŠ Jižní Město působí jako korepetitorka dětského sboru Kantilénka.

O sbor pečují z povzdálí

Lea-Esserova

Lea Esserová je sbormistryní dívčího koncertního oddělení Pražské kantilény a přípravných oddělení. Od dětství se věnovala hře na klavír a sólovému zpěvu. Je absolventkou Pedagogické fakulty UK v Praze (hudební výchova a sbormistrovství) a v roce 2006 se stala sbormistryní přípravných i koncertních oddělení Pražské kantilény. Pod jejím vedením se sbor začal představovat na (ne)soutěžních pódiích po celé Evropě s pozitivním ohlasem a velkými úspěchy, Lea je současně držitelkou několika ocenění za mimořádný dirigentský výkon. Mezi lety 2003 a 2008 byla odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA při MKČR pro obor dětský sborový zpěv. Několikrát byla členkou porot krajských kol Celostátních přehlídek školních dětských pěveckých sborů.

Iva-Glaserova

Iva Macasová (Glaserová) se s láskou věnuje všem přípravným oddělením koncertních sborů Pražské kantilény (Kuřátka, Koťátka a Kantilénka). Je absolventskou oboru hudební výchova a sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze. V současnosti je také lektorkou edukativních programů České filharmonie a vyučuje hru na klavír (přípravné ročníky ZUŠ Jižní Město i soukromí žáci). V roce 2016 obdržela zvláštní cenu za příkladnou práci se sborem na Ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ ve sborovém zpěvu.

Monika-Vaclova

Monika Václová se od osmi let věnovala zpěvu v dětském pěveckém sboru, se kterým se zúčastnila mnoha koncertů v ČR i v zahraničí. Je absolventkou Pedagogické fakulty UK v Praze (hudební výchova a sbormistrovství), Fakulty sociálních věd UK a Filozofické fakulty MU v Brně. Sbormistryní koncertních oddělení sboru se stala v roce 2014. Vedle sbormistrovské činnosti v Pražské kantiléně a komorním smíšeném sboru Subito se věnuje lektorské činnosti (Česká filharmonie, Česká Orffova společnost, Nadace Collegium Marianum, MHF Dvořákova Praha) a organizuje mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby.