O sbor pečují

Zuzana Drtinová

Zuzana Drtinová je zakladatelkou a uměleckou vedoucí sboru Pražská kantiléna, současně také sbormistryní přípravných oddělení sboru. Chod sboru si lze bez její vlídnosti, pracovitosti, organizačních schopností a úsměvů jen stěží představit. Je absolventskou Pedagogické fakulty UK v Praze (obor český jazyk a hudební výchova), vynikající houslistkou a dlouholetou členkou pěveckého sboru Iuventus Paedagogica, kde pracovala pod vedením prof. PaedDr. Jiřího Koláře, který ji podpořil při zakládání sboru.

_KAR5708

Karolína Řepová (Koňaříková) je sbormistryní obou koncertních oddělení Pražské kantilény. Je absolventkou oboru hudební výchova a sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze. Vyučuje hudební výchovu na ZŠ Generála Fajtla s rozšířenou výukou HV v Letňanech, je lektorkou České Orffovy společnosti, spolupracuje na hudebních programech pro děti s orchestrem FOK a jako flétnistka se podílela na komponovaných programech Národní galerie v Praze V hodině člověka. Na koncertním pódiu ji můžete potkat nejen s koncertními sbory Pražské kantilény, ale také se smíšeným sborem Ajeto a s nejmladšími přípravnými odděleními Kühnova dětského sboru.

_KAR9396

Anna-Marie Lahodová vede obě koncertní oddělení Pražské kantilény. Od pěti let zpívala v dětském pěveckém sboru, se kterým později absolvovala mnoho koncertů v ČR i v zahraničí. Je absolventskou oboru sólový zpěv a hudební výchova na katedře hudební kultury Pedagogické fakulty v Plzni. Je členkou opery Divadla J. K. Tyla v Plzni, kde působí i jako sbormistryně dětského pěveckého sboru. Je zakládající členkou a jednou z autorek hudebních aranží vokální skupiny KrisKrosKvintet.

Iva-Glaserova

Iva Macasová (Glaserová) se s láskou věnuje všem přípravným oddělením koncertních sborů Pražské kantilény (Kuřátka, Koťátka a Kantilénka). Je absolventskou oboru hudební výchova a sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze. V současnosti je také lektorkou edukativních programů České filharmonie a vyučuje hru na klavír (přípravné ročníky ZUŠ Jižní Město i soukromí žáci). V roce 2016 obdržela zvláštní cenu za příkladnou práci se sborem na Ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ ve sborovém zpěvu.

Sbor doprovází

Olga-Cvikova

Olga Cviková se hudbě věnuje od pěti let, kdy začala navštěvovat hodiny klavíru na ZUŠ Jižní Město v Praze, v devíti letech také začala zpívat v pěveckém sboru. Studovala na Pražské konzervatoři hru na klavír a následně na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor učitelství pro MŠ. Jako korepetitorka ženského sboru Pražská kantiléna působí již 13 let a se sborem absolvovala jako zpěvačka i korepetitorka řadu soutěží a koncertů v Česku i v zahraničí.

IMG_5154

Adriana Žigmundová se již od raného dětství věnuje hudbě. Ve čtyřech letech začala navštěvovat hodiny klavíru na ostravské ZUŠ. V Ostravě také absolvovala Janáčkovu konzervatoř, na které mimo jiné působila i jako sboristka oceňovaného místního komorního souboru. Nyní dokončuje studium na HAMU, obor klavír, od roku 2016 na HAMU studuje také operní zpěv. Od roku 2012 pedagogicky působí na ZUŠ Jižní Město, kde také působí jako korepetitorka dětského sboru Pražská kantiléna.

_12322791_946730865446921_7108586630940960513_o

Kateřina Konopová vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a Institut pro umělecká studia Ostravské univerzity, doktorské studium pak absolvovala na VŠMU v Bratislavě. Spolupracuje s Janáčkovou filharmonií Ostrava, se kterou několikrát vystupovala i jako sólistka. Pedagogicky působila na Fakultě umění Ostravské univerzity a na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. V současné době se věnuje jak koncertní sólové hře, tak i interpretaci komorní hudby a korepeticím. Jako korepetitorka externě působí na katedře činoherního herectví DAMU. Za klavírní doprovod získala několik ocenění na soutěžích v Česku i v zahraničí. Na ZUŠ Jižní Město působí jako korepetitorka dětského sboru Kantilénka.

O sbor pečují z povzdálí

Lea-Esserova

Lea Esserová se od dětství věnovala hře na klavír a sólovému zpěvu. Je absolventkou Pedagogické fakulty UK v Praze (hudební výchova a sbormistrovství) a v roce 2006 se stala sbormistryní přípravných i koncertních oddělení Pražské kantilény. Pod jejím vedením se sbor začal představovat na (ne)soutěžních pódiích po celé Evropě s pozitivním ohlasem a velkými úspěchy, Lea je současně držitelkou několika ocenění za mimořádný dirigentský výkon. Mezi lety 2003 a 2008 byla odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA při MKČR pro obor dětský sborový zpěv. Několikrát byla členkou porot krajských kol Celostátních přehlídek školních dětských pěveckých sborů.

Monika-Vaclova

Monika Václová se od osmi let věnovala zpěvu v dětském pěveckém sboru, se kterým se zúčastnila mnoha koncertů v ČR i v zahraničí. Je absolventkou Pedagogické fakulty UK v Praze (hudební výchova a sbormistrovství), Fakulty sociálních věd UK a Filozofické fakulty MU v Brně. Sbormistryní koncertních oddělení sboru se stala v roce 2014. Vedle sbormistrovské činnosti v Pražské kantiléně a komorním smíšeném sboru Subito se věnuje lektorské činnosti (Česká filharmonie, Česká Orffova společnost, Nadace Collegium Marianum, MHF Dvořákova Praha) a organizuje mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby.