O sbor pečují

Zuzana Drtinová

Zuzana Drtinová je zakladatelkou a uměleckou vedoucí sboru Pražská kantiléna, současně také sbormistryní přípravných oddělení sboru. Chod sboru si lze bez její vlídnosti, pracovitosti, organizačních schopností a úsměvů jen stěží představit. Je absolventskou Pedagogické fakulty UK v Praze (obor český jazyk a hudební výchova), vynikající houslistkou a dlouholetou členkou pěveckého sboru Iuventus Paedagogica, kde pracovala pod vedením prof. PaedDr. Jiřího Koláře, který ji podpořil při zakládání sboru. V roce 2018 získala cenu Františka Lýska, která je výrazem uznání a projevem společenského ocenění všeho, co výrazně přispívá k rozvoji českého sborového umění dětí a mládeže a jeho mezinárodní propagaci.

_KAR5708

Karolína Řepová (Koňaříková) je sbormistryní dětského koncertního oddělení Pražské kantilény. Je absolventkou oboru hudební výchova a sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze. Vyučuje hudební výchovu na ZŠ Generála Fajtla s rozšířenou výukou HV v Letňanech, je lektorkou České Orffovy společnosti, České filharmonie a Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK. Na koncertním pódiu ji můžete potkat nejen s koncertními sbory Pražské kantilény, ale také se smíšeným sborem Ajeto a s nejmladšími přípravnými odděleními Kühnova dětského sboru. V roce 2018 získala ocenění Sbormistr junior, které je udělováno Unií českých pěveckých sborů úspěšným mladým sbormistrům do 35 let.

_KAR9396

Anna-Marie Lahodová vede dětské a dívčí koncertní oddělení Pražské kantilény. Od pěti let zpívala v dětském pěveckém sboru, se kterým později absolvovala mnoho koncertů v ČR i v zahraničí. Je absolventskou oboru sólový zpěv a hudební výchova na katedře hudební kultury Pedagogické fakulty v Plzni. Je členkou opery Divadla J. K. Tyla v Plzni, kde působí i jako sbormistryně dětského pěveckého sboru Kajetán. Je zakládající členkou a jednou z autorek hudebních aranží vokální skupiny KrisKrosKvintet. Je také lektorkou Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK.

Lea-Esserova

Lea Esserová je sbormistryní dívčího koncertního oddělení Pražské kantilény a přípravných oddělení. Od dětství se věnovala hře na klavír a sólovému zpěvu. Je absolventkou Pedagogické fakulty UK v Praze (hudební výchova a sbormistrovství) a v roce 2006 se stala sbormistryní přípravných i koncertních oddělení Pražské kantilény. Pod jejím vedením se sbor začal představovat na (ne)soutěžních pódiích po celé Evropě s pozitivním ohlasem a velkými úspěchy, Lea je současně držitelkou několika ocenění za mimořádný dirigentský výkon. Mezi lety 2003 a 2008 byla odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA při MKČR pro obor dětský sborový zpěv. Několikrát byla členkou porot krajských kol Celostátních přehlídek školních dětských pěveckých sborů.

Martina solo

Martina Spiritová se věnuje hudbě jako sbormistryně, ansámblová zpěvačka, pedagožka a teoretička. Absolvovala sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze ve třídě prof. Miroslava Košlera. Sbormistruje akademický pěvecký sbor při VŠE v Praze Musica Oeconomica Pragensis a je členkou Ensemble Hilaris. Se svými soubory pravidelně koncertuje a získala celou řadu ocenění v mezinárodních soutěžích. Pedagogicky působí v různých hudebních institucích, mimo jiné spolupracuje s International Conservatory Dubai. Sbormistryní přípravných sborů Pražské kantilény je od roku 2019. Na práci se sbory jí nejvíce těší pomáhat lidem objevovat jejich talent a společně vytvářet a předávat posluchačům radost z hudby.

277596969_291079626544026_6234071798862815306_n

Barbora Härtingová působí jako sbormistryně přípravných oddělení sborů Kantilénka a Koťátka. Současně také vyučuje hudební výchovu na ZŠ sv. Voršily a jako lektorka organizuje hudební tábory v Domu dětí a mládeže P6. Se zpěvem začínala v 5 letech v dívčím pěveckém sboru Puellae Cantantes z Litoměřic, se kterým se zúčastnila nejprestižnějších sborových soutěží po celém světě. Od té doby aktivně zpívala hned v několika tělesech, např. v litoměřickém sboru Syrinx či Smíšeném sboru PedF UK. Nyní je členkou smíšeného sboru Všelijak (Praha).

Sbor doprovází

Olga-Cvikova

Olga Cviková se hudbě věnuje od pěti let, kdy začala navštěvovat hodiny klavíru na ZUŠ Jižní Město v Praze, v devíti letech také začala zpívat v pěveckém sboru. Studovala na Pražské konzervatoři hru na klavír a následně na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor učitelství pro MŠ. Jako korepetitorka ženského sboru Pražská kantiléna působí již 13 let a se sborem absolvovala jako zpěvačka i korepetitorka řadu soutěží a koncertů v Česku i v zahraničí.

_12322791_946730865446921_7108586630940960513_o

Kateřina Konopová vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a Institut pro umělecká studia Ostravské univerzity, doktorské studium pak absolvovala na VŠMU v Bratislavě. Spolupracuje s Janáčkovou filharmonií Ostrava, se kterou několikrát vystupovala i jako sólistka. Pedagogicky působila na Fakultě umění Ostravské univerzity a na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. V současné době se věnuje jak koncertní sólové hře, tak i interpretaci komorní hudby a korepeticím. Jako korepetitorka externě působí na katedře činoherního herectví DAMU. Za klavírní doprovod získala několik ocenění na soutěžích v Česku i v zahraničí. Na ZUŠ Jižní Město působí jako korepetitorka dětského sboru Kantilénka.