O sbor pečují

Zuzana Drtinová

Zuzana Drtinová je zakladatelkou a uměleckou vedoucí sboru Pražská kantiléna, současně také sbormistryní přípravných oddělení sboru. Chod sboru si lze bez její vlídnosti, pracovitosti, organizačních schopností a úsměvů jen stěží představit. Je absolventskou Pedagogické fakulty UK v Praze (obor český jazyk a hudební výchova), vynikající houslistkou a dlouholetou členkou pěveckého sboru Iuventus Paedagogica, kde pracovala pod vedením prof. PaedDr. Jiřího Koláře, který ji podpořil při zakládání sboru.

Karolina-Konarikova

Karolína Koňaříková je sbormistryní obou koncertních oddělení Pražské kantilény. Je absolventkou oboru hudební výchova a sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze. Vyučuje hudební výchovu na ZŠ Generála Fajtla s rozšířenou výukou HV v Letňanech, je lektorkou vzdělávacích programů pro základní školy v Českém muzeu hudby a lektorkou České Orffovy společnosti, jako flétnistka spolupracovala s Národní galerií v Praze na komponovaných programech V hodině člověka. Na koncertním pódiu ji můžete potkat nejen s koncertními sbory Pražské kantilény, ale také se smíšeným sborem Ajeto a s přípravným oddělením Kühňátek Kühnova dětského sboru.

Anna-Marie Lahodova

Anna-Marie Lahodová vede obě koncertní oddělení Pražské kantilény. Od pěti let zpívala v dětském pěveckém sboru, se kterým později absolvovala mnoho koncertů v ČR i v zahraničí. Je absolventskou oboru sólový zpěv a hudební výchova na katedře hudební kultury Pedagogické fakulty v Plzni. Je členkou opery Divadla J. K. Tyla v Plzni, kde působí i jako sbormistryně dětského pěveckého sboru. Je zakládající členkou a jednou z autorek hudebních aranží vokální skupiny KrisKrosKvintet.

Iva-Glaserova

Iva Glaserová se s láskou věnuje všem přípravným oddělením koncertních sborů Pražské kantilény (Kuřátka, Koťátka a Kantilénka). Je absolventskou oboru hudební výchova a sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze. V současnosti je také lektorkou edukativních programů České filharmonie a vyučuje hru na klavír (přípravné ročníky ZUŠ Jižní Město i soukromí žáci). V roce 2016 obdržela zvláštní cenu za příkladnou práci se sborem na Ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ ve sborovém zpěvu.

O sbor pečují z povzdálí

Lea-Esserova

Lea Esserová se od dětství věnovala hře na klavír a sólovému zpěvu. Je absolventkou Pedagogické fakulty UK v Praze (hudební výchova a sbormistrovství) a v roce 2006 se stala sbormistryní přípravných i koncertních oddělení Pražské kantilény. Pod jejím vedením se sbor začal představovat na (ne)soutěžních pódiích po celé Evropě s pozitivním ohlasem a velkými úspěchy, Lea je současně držitelkou několika ocenění za mimořádný dirigentský výkon. Mezi lety 2003 a 2008 byla odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA při MKČR pro obor dětský sborový zpěv. Několikrát byla členkou porot krajských kol Celostátních přehlídek školních dětských pěveckých sborů.

Monika-Vaclova

Monika Václová se od osmi let věnovala zpěvu v dětském pěveckém sboru, se kterým se zúčastnila mnoha koncertů v ČR i v zahraničí. Je absolventkou Pedagogické fakulty UK v Praze (hudební výchova a sbormistrovství), Fakulty sociálních věd UK a Filozofické fakulty MU v Brně. Sbormistryní koncertních oddělení sboru se stala v roce 2014. Vedle sbormistrovské činnosti v Pražské kantiléně a komorním smíšeném sboru Subito se věnuje lektorské činnosti (Česká filharmonie, Česká Orffova společnost, Nadace Collegium Marianum, MHF Dvořákova Praha) a organizuje mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby.