Zlaté pásmo a absolutní vítězství Kantilénky

Nejstarší přípravný sbor Kantilénka získal zlaté pásmo a absolutní vítězství v Ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ ve sborovém zpěvu, které se konalo ve dnech 20. – 21. 6. 2016 ve Smetanově domě v Litomyšli. Sbormistryni Ivě Glaserové byla udělena cena za příkladnou práci se sborem, korepetitorce Kateřině Konopové cena za vynikající klavírní doprovod a Kantilénka získala zvláštní cenu za provedení soutěžního programu.

Všechna ocenění sboru udělalila komise ve složení: Eva Šeinerová, PaedDr. Alena Tichá, Ph.D., PhDr. Blanka Kulínská, Tomáš Motýl a PhDr. Luboš Hána, Ph.D.