Letní soustředění Štěkeň 2019

přihláška na letní soustředění dětského sboru Pražská kantiléna ve Štěkni
 • Rozpočet soustředění se snažíme kalkulovat s minimální rezervou. V případě neúčasti dítěte na soustředění vznikají ubytovateli a nám ztráty, a proto Vás prosíme o pochopení při souhlasu s platbou případného stornopoplatku.

  • Odhlášení 4 až 14 dní do odjezdu - storno 500,- Kč
  • Odhlášení 1 až 3 dny do odjezdu - storno 1500,- Kč
  • Bez odhlášení - zaplacená částka se nevrací

  Prosíme, čtěte!
  • V případě jakýchkoli kázeňských přestupků – např. kouření, pití alkoholu, užívání omamných látek a opuštění objektu Zámku Štěkeň bez vědomí pedagogického dozoru, souhlasím s tím, že dítě bude vyloučeno z prázdninového soustředění a na vlastní náklady si ho odvezeme domů.
  • Uhradím vzniklé škody zapříčiněné mým dítětem v době konání soustředění, tedy i při cestě autobusem
  • Nesu plnou odpovědnost za ztrátu cenných věcí, která má dítě na soustředění s sebou.
 • Kontaktní údaje na rodiče

  Písemné a telefonní spojení na rodiče (popř. jiného zákonného zástupce) dítěte v době jeho pobytu na soustředění
 • Údaje o dítěti

 • Date Format: DD dot MM dot YYYY
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.