Křtíme nové CD Andělské koledy!

V pondělí 13. 12. 2021 společně se smíšeným sborem Musica Oeconomica Pragensis a Sukovým komorním orchestrem pokřtíme nové CD Andělské koledy. Přijďte se vánočně naladit a poslechnout si skladby z nového CD.

Budeme se na vás těšit ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické na Vinohradech.