Informace
Noty a nahrávky
On-line výuka
Letní soustředění
Štěkeň 2021

INFORMACE

SBOROVÉ ZKOUŠKY OPĚT V ZUŠ

 

Od 25. 5. 2021 opět smíme zkoušet v ZUŠ ve sborové učebně. Scházet se budeme každé úterý:

  • mladší sbor 16:10–17:20
  • starší sbor 17:20–18:55

Na každou zkoušku je nutné přinést potvrzení/čestné prohlášení o testování, kdo jej nedoloží, nemůže se zúčastnit výuky!

 

 

Důležité organizační informace:

Osobní přítomnost ve výuce více než 10 žáků je umožněna za těchto podmínek:
Žák (s výjimkou dítěte do 6 let věku):
a) prokáže, že

  • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

Hygienická opatření ve škole platí i nadále:
Přítomnost zákonných zástupců žáků ve vyučování a na konzultacích je možná pouze ve výjimečných případech (nejmladší žáci).
Není dovoleno, aby rodiče a další doprovázející osoby čekaly po dobu vyučování žáka ve společných prostorách školy.
S výjimkou žáků, zaměstnanců školy a výše uvedeného případu je vstup dalších osob do objektu školy možný pouze ve zcela výjimečných případech.
V prostorách školy jsou všechny osoby povinny nosit respirátor, žáci do 15 let zdravotnickou roušku.
Při vstupu do objektu školy by měl každý použít dezinfekci.
Výuky se může zúčastnit pouze žák, který nevykazuje příznaky onemocnění.

PŘEHLED AKCÍ - předběžné termíny pro sezónu 2020/2021

15. - 22. 8. 2021 (letní soustředění Štěkeň)